Zajęcia rozwijające zainteresowania z informatyki dla uczniów klas III gimnazjum

Tematyka obejmowała różne dziedziny Informatyki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wielorakość jej zastosowań oraz innowacyjność. W większości zajęć były to prezentacje zagadnień za pomocą programu Power Point oraz ćwiczenia. Także ćwiczenia w programowaniu.  Kolejne zajęcia skupią się na zwróceniu większej uwagi na tematykę rozwijającą zainteresowania uczniów, wykorzystanie tabletów oraz komputerów podczas zajęć.

Janusz Majewski

 

Do góry