Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka rosyjskiego dla klas II i III gimnazjum

W czasie zajęć rozwijających zainteresowania z  języka rosyjskiego uczniowie poznają treści kulturowe i religioznawcze związane z terenem rosyjskojęzycznym, jak również poszerzają wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa.

Urozmaicone metody pracy takie jak projekt, gry dydaktyczne, drama, mapa myśli, czy korelacja z innymi przedmiotami sprzyjają atmosferze szybkiego przyswajania wiedzy.

Magdalena Kinga Jaroszewicz

Do góry