Rada rodziców

Rok szkolny 2020/2021

 

Rada Rodziców ustaliła następujące dyżury:

poniedziałek od 9:00 do 11:00

środa od 10:00 do 12:00

 

w te dni można dokonywać wpłat na Radę Rodziców, środki czystości, wodę i wyprawkę do świetlicy. Wpłaty przyjmujemy w pokoju C-1/5 (wejście od strony podstawówki).

Prezydium Rady Rodziców :

Katarzyna Waszczuk – Przewodnicząca Rady Rodziców – kl.IV B
Inga Cisz - V-ce Przewodnicząca  - Przedszkole Biedronki
Tomasz Boguszewski- Sekretarz – kl. I C

Komisja Rewizyjna

Emilia Fadejew- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  - kl. VI A
Agnieszka Wilczewska - członek Komisji Rewizyjnej - kl. II F
Aneta Wyszyńska - członek Komisji Rewizyjnej - kl. II C

Adres email do kontaktów rady rodziców: radarodzicow12@op.pl

Wpłaty na Radę Rodziców wynoszą:

Kwota za pierwsze dziecko wynosi 50 zł

Kwota za drugie dziecko wynosi 40 zł

Każde kolejne dziecko uczące się w naszej szkole jest zwolnione z opłaty.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Białymstoku
83 8060 0004 0020 5450 2000 0010

u wychowawcy klasy lub w pokoju C-1/5  (wejście od strony podstawówki)

Opłata za obiady:

Konto numer:

25 1240 1154 1111 0010 3577 4014

W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka

Opłata za korzystanie z usług oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Konto numer:

67 1240 1154 1111 0010 3577 3743

W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 – TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA! 

Wpłata na środki czystości wynosi:

10zł na rok /na konto RR lub u wychowawcy/

woda z fontanny 3 zł 

Ponadto informujemy, iż wpłat na wyprawkę do świetlicy  50 zł/rok dokonujemy także przelewem na konto RR lub uiszczamy opłatę u wychowawcy klasy.

Regulamin Rady Rodziców

rozmiar: 221 B PDF pobierz
Do góry