Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY.pdf

rozmiar: 612,89 KB PDF pobierz

Koncepcja pracy szkoły

rozmiar: 275,26 KB PDF pobierz

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

rozmiar: 547,55 KB PDF pobierz

Regulamin korzytania z telefonów komórkowych przez uczniów.pdf

rozmiar: 285,81 KB PDF pobierz

Regulamin oceniania zachowania uczniów.pdf

rozmiar: 478,19 KB PDF pobierz

Regulamin przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.pdf

rozmiar: 342,04 KB PDF pobierz

Regulamin świetlicy szkolnej

rozmiar: 226,34 KB PDF pobierz

Polityka ochrony dzieci

rozmiar: 716,72 KB PDF pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

rozmiar: 88,61 KB PDF pobierz

Regulamin Monitoringu Wizyjnego.pdf

rozmiar: 530,58 KB PDF pobierz

Procedura organizacji zajęć opiekunczych w dni wolne od zajeć dydaktycznych.pdf

rozmiar: 295,01 KB PDF pobierz

REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO_2019.pdf

rozmiar: 199,35 KB PDF pobierz

REGULAMIN_SZKOLNEGO_KOŁA_WOLONTARIATU.pdf

rozmiar: 308,36 KB PDF pobierz

Procedura bezpieczeństwa obowiązujaca od 01.09. 2020.pdf

rozmiar: 396,07 KB PDF pobierz

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 2020-21.pdf

rozmiar: 543,16 KB PDF pobierz

Program wychowawczo- profilaktyczny 2020_ 2021.pdf

rozmiar: 759,91 KB PDF pobierz

Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej od dnia 09.11.2020 r.docx

rozmiar: 15,46 KB DOCX pobierz

Szkolny zestaw programów nauczania 2020_2021.pdf

rozmiar: 224,08 KB PDF pobierz

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w szkole od 04.05.2021r. związana z powrotem uczniów.pdf

rozmiar: 653,91 KB PDF pobierz

załącznik nr 1_procedura.pdf

rozmiar: 538,52 KB PDF pobierz

załacznik nr 2_procedura.pdf

rozmiar: 340,19 KB PDF pobierz

załącznik nr 3_procedura.pdf

rozmiar: 556,07 KB PDF pobierz

załacznik nr 4_procedura.pdf

rozmiar: 301,24 KB PDF pobierz
Do góry