Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2020 r.

Ferie zimowe

4.01 – 17.01.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1.04 - 6.04.2021 r.

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 27 listopada 2020 r.  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku informuje
o zmianie ustalonych dni wolnych od zajęć:

- 30 kwietnia 2021 r. (piątek)

- 25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty

- 24, 28 maja 2021 r. (poniedziałek, piątek)

- 4 czerwca 2021 r. (piątek)

Pozostały do dyspozycji dzień wolny zostanie ustalony w terminie późniejszym.

Do góry