Pierwsza edycja szkolnego dyktanda w języku angielskim oraz niemieckim

W dniu 29 marca 2021 r. w naszej szkole odbyła się pierwsza edycja szkolnego dyktanda w języku angielskim oraz niemieckim. Nasz konkurs ma na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych, wyrównanie szans edukacyjnych, podniesienie poziomu nauczania języków angielskiego i niemieckiego oraz ich promocji wśród młodzieży, motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych, rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych oraz wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów i konkursów. 

W tym roku w konkursie udział wzięli uczniowie klas 6 (dyktando w języku angielskim) oraz 7 (dyktando w języku niemieckim). Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a laureatom oczywiście gratulujemy.

Zapraszamy za rok!!!:)

 

Laureaci dyktanda w języku angielskim:

 

1 m-ce: Jan Kotowski-Kosior, kl. 6B

2 m-ce: Zuzanna Gutowska, kl. 6I

2 m-ce: Damian Ejsmont, kl. 6C

3 m-ce: Hanna Ćwikła, kl. 6G

 

Laureaci dyktanda w języku niemieckim:

 

1 m-ce: Karolina Pawlak kl. 7J

2 m-ce: Filip Stanica, kl. 7I

 

Wyróżnienia:

Wiktoria Kiślak, kl. 7A

Krystian Jabłoński , kl. 7H

Maksymilian Daniszewski , kl. 7H

 

Do góry