Rekrutacja do klas IV sportowych

Rekrutacja do klas IV sportowych 2021/2022

 Proszę wejść w poniższy link, wypełnić wniosek, wydrukować i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru!

www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/rekrutacja/nabor-do-szkol-podstawowych.html

Elektronicznie wypełniony oraz podpisany wniosek wraz ze zgodą (Załącznik nr 1) należy w zamkniętej kopercie wrzucić do urny, która znajduje się przy wejściu do szkoły od strony byłego gimnazjum.

 Zachęcamy również do wysyłania skanu/zdjęcia wydrukowanego oraz podpisanego wniosku na adres:

 sekretariat@sp12.bialystok.pl

Czyste druki do uzupełnienia ręcznego będą umieszczone przy urnie.

_____________________________________________________________________________________________________

   

Terminy testów sprawnościowych dla kandydatów

do klas 4 sportowych (9III-12III 2021 r.)

Piłka siatkowa chłopców i dziewcząt - wejście główne na halę od strony ul. KEN

wtorek 9 marca godz. 10.00 (hala gim.)

czwartek 11 marca godz. 15.30 (hala gim.)


Gimnastyka artystyczna dziewcząt - wejście główne od strony sp

środa 10 marca godz. 10.45 (sala gimn. sp)

czwartek 11 marca godz. 17.00 (sala gimn. sp)


Lekkoatletyka chłopców i dziewcząt - wejście głowne na halę od strony ul. KEN

wtorek 9 marca godz. 16.30 (hala gim.)

piątek 12 marca godz. 10.45 (hala gim.)


  • Warunkiem przystąpienia do testów sprawnościowych jest aktualne orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza poz.

  • Z dzieckiem przystępującym do testów na teren szkoły wchodzi jeden rodzic/opiekun.

  • Wchodzących obowiązuje dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie dystansu.


Zabieramy ze sobą strój sportowy.


Zapraszamy!:)


  

______________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Pragniemy Państwa poinformować, iż w odpowiedzi na  sugestie Rodziców oraz zainteresowania i predyspozycje naszych uczniów, od przyszłego roku szkolnego ruszają wśród klas 4 dwie kolejne klasy sportowe o profilach:

piłka siatkowa dziewcząt i chłopców

oraz                                                                                   

lekkoatletyka/gimnastyka artystyczna,

które stanowią kontynuację naszej dobrej sportowej tradycji. 

Składanie wniosków do sekretariatu szkoły w dniach 24 lutego - 5 marca do godz. 15.00.

Warunkiem przystąpienia do testów sprawnościowych będzie dostarczenie zaświadczenia lekarskiego/orzeczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzającego zdolność do testu sprawnościowego i podjęcia nauki w klasie sportowej.

Bliższe informacje już wkrótce! Zapraszamy na stronę SP 12!

www.sp12bialystok.pl

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnianie informacji o naborze.

Dyrektor szkoły

Anna Satuła                                                                                                                                                

 

        

                          

Załącznik nr 1.pdf

rozmiar: 186,11 KB PDF pobierz
Do góry