Rutyny myślenia krytycznego „okiem” pierwszaka :)

Rutyny myślenia krytycznego „okiem” pierwszaka:)

„Double – bubble” w nauczaniu zdalnym

 

Myślenie krytyczne kształci umiejętność przetwarzania informacji, dlatego klasa pierwsza jest początkowym etapem rozwijania tej niezmiernie ważnej kompetencji. Człowiekiem wykształconym, światłym, myślącym, potrafiącym oceniać podawane informacje, porównującym je, zestawiającym i wnioskującym – a tego przecież docelowo chcemy nauczyć nasze dzieci, można zacząć stawać się już na tym elementarnym poziomie.

Zgłębiając tematykę wiosny i jej oznak w świecie przyrody poznaliśmy jerzyka. Ten niepozorny ptaszek chciał nam spłatać figla i podszyć się...pod jaskółkę, ale...się nie udało! Dzieci w przeddzień zajęć gromadziły informacje na temat jerzyka.  Podczas zajęć czytały teksty informacyjne o jeżyku i jaskółce, oglądały filmiki, plansze, dzieliły się zdobytą podczas pracy własnej wiedzą, następnie analizowały wspólnie zgromadzone informacje. Rutyna „double – bubble” w prosty sposób pomogła uporządkować zdobytą wiedzę. Kiedy zgromadziliśmy wszystkie podobieństwa, zestawienie różnic okazało się proste. I wszystko stało się jasne: teraz już nie pomylimy jerzyka z jaskółką:)

Analiza lekcji wykazała, że dzięki tej metodzie dzieci świetnie radzą sobie z gromadzoną wiedzą, nawet jeśli jest jej bardzo dużo. Przetwarzanie informacji jest niezwykle ważną postawą w życiu dorosłego człowieka, aby ją wykształcić trzeba jednak od najmłodszych lat rozwijać...

 

Jolanta Nowacka

Do góry