Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość”

Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Krajobraz Polski - Tradycje, Współczesność, Przyszłość” - Białystok 2021

Nagroda:

Oliwia Bacharz

opiekun Anna Jakubowska; 

Paulina Kamińska

opiekun Anna Jakubowska; 

oraz 

uczniowie, których prace zaprezentowano na wystawie:

Krystian Lipiński klasa 6A

Lidia Rafało  klasa 6c

Do góry